Galeria

Distarpol

Wirówka mocznika

Instalacja produkcji i załadunku roztworu mocznika (nazwa handlowa DISTARPOL) do autocystern to wkład Z. Ch. "POLICE" SA w ochronę środowiska przez oddziaływanie na przemysł motoryzacyjny. DISTARPOL stosuje się jako dodatek mający na celu redukcję emisji tlenków azotu w silnikach wysokoprężnych z systemem opar-tym na technologii SCR.

 

"KONCEPT" Sp. z o.o. ul. Kuźnicka 1 72-010 Police tel.: 091 317 33 53

ProdeDesigned 2008 by Prode