Osiągnięcia

Przez lata działalności projektowej Biura Projektów a później Spółki KONCEPT powstało wiele opracowań projektowych, na podstawie których zrealizowano zadania inwestycyjne.

Naszymi wizytówkami są:

 

 

"KONCEPT" Sp. z o.o. ul. Kuźnicka 1 72-010 Police tel.: 091 317 33 53

ProdeDesigned 2008 by Prode